top of page

GENÇ PARTİ’YE BAĞIŞ’TA BULUN

Siyasi Partiler Kanunu 66. maddesinde belirtilenler dışında kalan ve kanuna aykırı olmayan şekilde; gerçek ve tüzel kişilerin her birinin bir siyasi partiye aynı yıl içerisinde Siyasi Partiler Kanununda belirtilen limit dahilinde, partimiz Divan Kurulu tarafından alınan karara istinaden üst limiti 500.000 (beş yüz bin) Türk Lirası bağışta bulunabilir.

Siyasi partiler; yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamaz.

Bu şartları göz önünde bulundurarak aşağıdaki link den bağışta bulunabilirsiniz. Kanunun gerektirdiği makbuz tarafınıza e-posta ile iletilecektir.

BAĞIŞ MAKBUZ BİLGİLERİ

 

Bağış miktarı: Asgari 250 TL üst limit 500 000 TL  dir.

Genç Partiye Bağışta bulunmak için «Bağışını Öde» klikleyerek devam ediniz, Pay Pal üzerinden Bağışta bulunabilirsiniz. Pay Pal üzerinden işleminizi tamamlamadan Bağışta bulunmuş olmayacaksınız.

bottom of page